Een leven bestaat uit meer dan alleen financiën en hulp van anderen is dan soms meer dan welkom. Vanuit Wilko Knol werk ik graag samen met organisaties, mensen, waarmee ik mij verbonden voel en welke mijn waarden en missie onderschrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties en partners waar Wilko Knol mee samenwerkt en u van harte kan aanbevelen:

Stichting Nabestaandenzorg Nederland

Stichting Nabestaandenzorg Nederland (SNN) heeft ten doel het coördineren en faciliteren van de nabestaandenzorg in Nederland. Hiermee beoogt zij de positie en de beschikbaarheid van uitvoerders van levenstestamenten en executeurs te stimuleren alsmede al hetgeen met het vorenstaande in ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Mijn samenwerking met deze coöperatie  uit zich ondermeer dat ik tevens als penningmeester zitting neem in het bestuur.

 

Meer weten? Bezoek dan binnenkort de website van SNN

NVVBS

De Nederlandse vereniging voor budgetcoach en schuldhulpverleners (ontstaan 2012) die zorgt voor verbinding om ervaringen en kennis te delen. Een volwaardige (gespreks)-partner op alle niveaus in de samenleving, op gebied van preventie en vroegsignalering, schuldhulp en coachen van onze medemens.

Met als doel het beroep van budgetcoaches en schuldhulpverleners verder te professionaliseren en de plek te geven die het vakgebied verdient en heeft, verder te versterken.

 

Mijn samenwerking met de vereniging uit zich ondermeer dat ik als lid zitting neem in het bestuur.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van NVVBS

FLOW coöperatie 

De Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn richt zich op preventief en oplossingsgericht werkende deskundigen en is er voor ieder mens, van baby tot hoog bejaard, en op ieder gebied van ontwikkeling en welzijn.

 

Door met topdeskundigen samen te werken biedt FLOW coöperatie passende hulp voor jong en oud. Bijvoorbeeld ondersteuning bij sociale- of emotionele problemen, ondersteuning bij opvoedingsproblematiek, verliesbegeleiding en leerontwikkeling. Mijn samenwerking met deze coöperatie  uit zich ondermeer dat ik tevens als penningmeester zitting neem in het bestuur.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Flow Coöperatie

 

De kinderhoeksteen, ElementisKinderpraktijk COOL, Praktijk RachelaTolken Select, Mijnblijebaby, De InteractieVan Nature Uitvaartzorg, Way 2 Move Zeewolde en Xpressief coachen.

Van Nature Uitvaartzorg

“Ik vind het vanzelfsprekend u persoonlijk te begeleiden met volle aandacht en zorg. Dit kan zowel voor als na het overlijden zijn.

 

Een goed afscheid is een belangrijke eerste stap in de verwerking van het verlies van een dierbare. Ik ga graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om samen vorm en inhoud aan de uitvaart te geven.

 

Het leven is zo kostbaar dat je het afscheid ervan moet koesteren.”

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Van Nature Uitvaartzorg

Landelijk Platform Nabestaandenzorg

Een platform dat bestaat uit professionals die steun beiden aan nabestaanden. Deze ondersteuning bestaat uit het helpen bij de zakelijke afwikkeling als wel emotionele begeleiding. Alle leden zijn hiertoe opgeleid en dragen hun werk een warm hart toe.

 

Het platform is bedoeld om zichtbaar te zijn binnen de uitvaartbranche en voor nabestaanden, om kennis te delen, te netwerken en samen te werken. Hierdoor versterken de nabestaandenbegeleiders elkaar.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Landelijk Platform Nabestaandenzorg

Wilko Knol coacht en ondersteunt vanuit financieel welbevinden naar meer levensplezier, voelt u zich verbonden aan zijn missie en wilt u graag samenwerken?

Neem dan vrijblijvend contact op via mail of telefoon.