Een leven bestaat uit meer dan alleen financiën en hulp van anderen is dan soms meer dan welkom. Vanuit Wilko Knol werk ik graag samen met organisaties, mensen, waarmee ik mij verbonden voel en welke mijn waarden en missie onderschrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties en partners waar Wilko Knol mee samenwerkt en u van harte kan aanbevelen:

Stichting Nabestaandenzorg Nederland

Stichting Nabestaandenzorg Nederland (NBZN) heeft ten doel het coördineren en faciliteren van de nabestaandenzorg in Nederland. Hiermee beoogt zij de positie en de beschikbaarheid van uitvoerders van levenstestamenten en executeurs te stimuleren alsmede al hetgeen met het vorenstaande in ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Mijn samenwerking met deze coöperatie  uit zich ondermeer dat ik tevens als penningmeester zitting neem in het bestuur.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Stichting Nabestaandenzorg Nederland / www.nbzn.nl

“Ik vind het vanzelfsprekend u persoonlijk te begeleiden met volle aandacht en zorg. Dit kan zowel voor als na het overlijden zijn.

 

Een goed afscheid is een belangrijke eerste stap in de verwerking van het verlies van een dierbare. Ik ga graag geheel vrijblijvend met u in gesprek om samen vorm en inhoud aan de uitvaart te geven.

 

Het leven is zo kostbaar dat je het afscheid ervan moet koesteren.”

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Van Nature Uitvaartzorg

Van Nature Uitvaartzorg

ZZP Nederland

Belangenbehartiger van ondernemend Nederland

Als grootste zzp-belangenbehartiger, voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, bv, cv, of maatschap, tracht ZZP-Nederland de belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen. Naast de reguliere activiteiten doet ZZP-Nederland dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’. Speerpunten zijn:

Passende verzekering Arbeidsongeschiktheid, geen afspraken voor zzp’ers in cao’s, afschaffing Wet DBA, betere mogelijkheden bij aanbestedingen, eigen juridische positie voor zzp’er als ondernemer.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van ZZP-Nederland

logo aangesloten ZZP Nederland

NVVBS

De Nederlandse Vereniging voor Budgetcoach en Schuldhulpverleners (ontstaan 2012) die zorgt voor verbinding om ervaringen en kennis te delen. Een volwaardige (gespreks)-partner op alle niveaus in de samenleving, op gebied van preventie en vroegsignalering, schuldhulp en coachen van onze medemens.

Met als doel het beroep van budgetcoaches en schuldhulpverleners verder te professionaliseren en de plek te geven die het vakgebied verdient en heeft, verder te versterken.

 

Mijn samenwerking met de vereniging uit zich ondermeer dat ik als voorzitter zitting neem in het bestuur.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van NVVBS

Wilko Knol coacht en ondersteunt vanuit financieel welbevinden naar meer levensplezier, voelt u zich verbonden aan zijn missie en wilt u graag samenwerken?

Neem dan vrijblijvend contact op via mail of telefoon.