Executeur

Een benoeming in het testament maakt dat de executeur verantwoordelijk is voor de afhandeling van de nalatenschap. Wanneer de benoeming wordt aanvaard kan de executeur beginnen met zijn taak: het afwikkelen van de nalatenschap.

De afhandeling van de nalatenschap is de verantwoordelijkheid van de benoemde executeur. Hij of zij zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap en voor het recht doen aan hetgeen in het testament is opgemaakt voor de erfgenaam of erfgenamen. De taak van de executeur stopt pas als de uitdelingslijst is opgeleverd en draagt dan zorg voor het overdragen aan de erfgenaam of erfgenamen.

 

Wilt u meer te weten? Vraag dan een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan via de contactgegevens.

Om welke zaken gaat het?

Door de aangifte van overlijden bij de gemeente worden automatisch enkele instanties geïnformeerd. Hiermee is echter nog niet alles afgehandeld. Er komt voor de nabestaanden nog veel bij kijken om alles correct door te geven en om te zetten. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het afhandelen van uitkeringen van levensverzekeringen of polissen die tot uitkering dienen te komen
  • Lopende abonnementen inventariseren en eventueel opzeggen
  • Bank, verzekeraar en pensioeninstanties dienen geïnformeerd te worden
  • Salaris of uitkering moet stopgezet worden (UWV wordt via de gemeente geïnformeerd)
  • Eventuele afwikkeling van een testament of codicil, of andere vorm van advisering rondom nalatenschap.

Uw nabestaanden ontzorgen

Veel zaken rondom het overlijden en de uitvaart kunt u vooraf regelen en vastleggen. Hiermee geeft u uw nabestaanden meer tijd en ruimte voor het afscheid nemen. En houdt u zoveel mogelijk de regie en hebt u uw wensen kenbaar gemaakt rondom uw eigen afscheid.

 

Het vastleggen van uw wensen en delen met uw naasten, geeft u in het hier en nu rust! en bevorderd u en uw dierbaren het levensplezier.

 

Het is van belang om voldoende tijd en aandacht te besteden aan het vastleggen en het bespreekbaar maken met uw naasten. Vragen als: wie is de uitvaartverzorger? Wie regelt de financiële- en materieel nalatenschap? Waar liggen de papieren die nodig zijn na het overlijden? Wie gaat de spullen opruimen en verdelen?

Wat ik u graag wil geven is een luisterend oor, ruimte voor emotie en zorgdragend voor het regelwerk, ik neem deze zorg graag uit handen. Zodat u de ruimte kunt nemen voor de andere toekomst.

Wilko Knol is u graag van dienst, klik hier om te bellen of mailen voor een vrijblijvende afspraak.